EMPRESES PATROCINADORES

2018, UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE

L’EQUIP

[

URVoltage Racing és una associació d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili. El nostre objectiu és dissenyar i construir una moto elèctrica per participar en MotoStudent.

]


L’equip està format per més de 50 estudiants d’àmbits diferents:

ENGINYERIA COMUNICACIÓ ECONOMIA Som l’equip que representarà a la URV i a la província de Tarragona en la competició MotoStudent 2020.
Comptem amb l’experiència d’haver participat en l’edició 2018, on vam complir amb els objectius marcats: dissenyar i construir una moto elèctrica, passar les verificacions i competir en la cursa final.
Per a la propera edició nostre objectiu és millorar els resultats.

La competició, ¿Què és MotoStudent?

MotoStudent és l’única competició universitària a nivell mundial, organitzada per Moto Engineering Foundation i TechnoPark MotorLand.

Els equips poden participar en dues categories:

MotoStudent Petrol MotoStudent Electric

La competició compta amb dues fases:

Fase MS1

Documentació i presentació tècnica de la moto dissenyada.

En aquesta fase els projectes seran jutjats i analitzats des d’un punt de vista més industrial
com un model de projecte comercial, avaluant aspectes com: cost, disseny, innovació,
industrialització, disseny d’enginyeria, presentació… Fase MS2

verificacions estàtiques i dinàmiques; proves d’acceleració, frenada i comportament dinàmic; carrera al circuit de MotorLand.

En aquesta fase la motocicleta serà testejada per a determinar les seves capacitats en quant a seguretat
i funcionalitat, mitjançant diverses probes estàtiques i dinàmiques, entre les quals destaca:
una inspecció tècnica, la prova de frenada, comportament dinàmic, així com
de resistència estructural, entre d’altres. Finalitzant dita fase amb una classificació i una carrera final.


[

A MotoStudent 2018 van participar 25 equips en la categoria Electric y 45 en la Petrol.

]


L’objectiu

L’objectiu fonamental de l’equip és dissenyar i construir una moto elèctrica de competició
seguint els requisits de disseny marcats per l’organització.

Amb el projecte també es vol fomentar la vocació a l’Enginyeria, tant en estudiants
de secundària, com en estudiants universitaris que poden aplicar els coneixements adquirits
durant els seus estudis en un projecte industrial.

Patrocini

[

Participa amb nosaltres com a Empresa Patrocinadora

]